Logo for Istvan BierfaristoLa Zne Hajkoj de Istvan Bierfaristo

hejmo
historio
hajkoj
legendoj
prelegoj
varoj

La AntaŭLasta Letero

eltranĉaĵo D-ro Inego Albertinidego estis unu el tiuj, kiuj fariĝis la "ĥoro" [1] de la radikalaj ĥistoj (la tiel nomataj "sĥistoj"). Tiun ĉi leteron, kiu estis amassenditaj al ĉiuj el la KKM skolanoj (kaj eĉ pli) estas la lasta antaŭ okazis La Granda Ĥismo Sĥismo. En tiu ĉi letero, Albertinidego respondas al iaj kritikoj, kiujn ŝi ricevis pro la Senpaga[2] Konferenco de la Tri Ĥ-oj, kiun ŝi organizis. La leteron kiu kaŭzis la Sĥismon mem perdiĝas: ni havas la tekston ĉar estis registrita dum la proceso, sed la leteron mem oni perdis ie en la juĝista sistemo. Tiun ĉi leteron montras, tamen, la koleron kaj eĉ frenezan idealismon, kiun la sĥistoj montris.

paĝo unu

Ĥoĥomo- Lundo; Majo 13-an de 1946

Necesa Averto

Ĥara Ĥistaro:

Mi ne povis aĥcepti ĥelĥajn "bestajn" (pli ol faŝismaj) reagoj de malaĥcepto ĥontraŭ mia simpla invito al la Senpaga Internacia Ĥongreso de la Tri Ĥ-oj !!! Eble ĥistoj devus uzi la vortojn pli amiĥece ĥaj bonvole. Tiuj denuncitaj de mi, tiel nomataj "ĥistoj" , shuldas pardonpeton al la tuta Ĥistaro. Mi reagis al tiuj "bestaj" reagoj de malamo tute ne racie rilateblaj (dimensie) al "invito al senpaga Ĥongreso en Ĥoĥomo". Mia intenco denunci la malbonajn ĥistojn estis veĥigi (averti) la movadon al tiuj ne-ĥompreneblaj reagoj de malamo ricevataj de mi post mia invito je la Monda Ĥistaro al Ĥongreso de Nov. 8-9-10 en Ĥoĥomo.

Ni uzu la vortojn ĥoreĥte ! Ni ne nomu "salaton" al invito por senpaga Internacia Ĥongreso en Ĥoĥomo, Indiano. (Ĥongreso de la Tri Ĥ-oj.) Danĥ' al ĝenerala, ne-specifa invito al la tuta mondo ni havos en Ĥoĥomo personojn de Peru, Logansport, Indianapolis, Gary, ĥaj eĉ Hammond.

Se mi aŭsĥultus al tiuj ĥiuj ĥreadas nigrajn listojn ĥaj "tre specialajn naciismajn listojn" ni ne povus organizi gravan jaran Internacian Ĥongreson en la Universitata Teatro de urbo Ĥoĥomo- La plej prestiĝa ĥaj bonaspeĥta loĥo en Norda Indiano- Jen grava atingo en si mem !

Certe mi dezirus ĥoni ĉiujn suĥcesajn spertojn pri varbado, ĥaj eĉ bonvolajn ĥaj bonintencajn ĥritiĥojn je mia propra agado por la Ĥismo ( Sed mia agado por Ĥismo ne estas iu entrepreno t.n. "mia"). Mia agado por la Ĥismo ĥomencis en 1945. Mi iomete spertas en tri grafejoj. La Ĥismo estas por unuigi (ne por disdividi). La ĥreo de nigraj listoj ĥaj la dividigo de ge-ĥistoj per listoj "ne-alireblaj" (aŭ alireblaj nur de elituloj) memorigas min pri Adolf Ĥitler. La divido de sĥoloj ĥaj la ĥreo de nigraj listoj memorigas min (neeviteble) je Adolfeto ĥaj siaj svastiĥoj. La silento fronte je Adolfeto ĥontribuis je la ĥreado (ĥoleĥtive ĥaj internacie) de la monstro Adolf Ĥitler. Tio ne devus esti aĥceptata en la frateca Ĥistaro.

Mi nur volis inviti ĉiujn ĥistojn de la mondo al Ĥoĥomo por la Ĥongreso de la Tri Ĥ-oj! Mi anĥoraŭ faros tion.Milfoje. Neniu rajtas malpermesi tion ! De Logansport oni diris ĥe tio estas malpermesata. Mi ne-eviteble pensis pri Adolf ! Ĥial tiom da malbonvolo, malfrateco ĥaj "personaj ĝenoj" post invito al Senpaga Internacia Ĥongreso en Ĥoĥomo ?

Restas por mi neĥomprenebla !!!

Restas por mi ne-aĥceptebla !

Mi aĥceptos instruojn ĥaj bonvolajn ĥritiĥojn , sed ne vulgaraj insultoj ĥaj deĥlaroj ĥe iu elitulo "sentiĝis naŭzita pro la invito!"- Jen privata problemo de tiu elitulo. Neniu bezonas scii pri lia persona gastrito !!!

paĝo duIu amiĥo sĥribis hodiaŭ al malamiĥo de Ĥismo : "Vi ŝparus nian energion ĥaj tempon se vi simple forviŝus la mesaĝojn ĥiuj ne plaĉas al vi. Sed ŝajnas al mi ĥe via celo estas ne permesi la disvastigon de faĥton, nome ĥisto-eventon (tio faĥte estas tre faŝisma sinteno). Ĥial? Eble vi povus informi al la ĥistanoj. Cxu eble la faĥto ĥe la Ĥ Ĥongreso estas senpaga ĝenas vin?"

Aŭ ĥe ĝi estas ĥisma ?

Aŭ ĥe ĝi estas je la ĤĤM Sĥolo ?

Mi volus vidi la tempon ĥaj fervoron uzatan ĥontraŭ mia invito ... sed same (pli racie) apliĥatan en la disvastigon de la plej grava afero por ĉiuj homoj surtere. Se vi estas tro ĝenata ĥaj tiĥla eble vi devas pasigi malpli da tempo fronte al ĥlozeto, iri al la tombejo pli, labori POR Ĥismo (ne ĥontraŭ) ĥaj mediti pri ĥia vivo vi vivas.

"Ĥo mia ĥor'"...

Fratece,
D-ro Inego Albertinidego
ĥoĥomo, Indiano

[1] Tiel ili nomis sin. Ni apartigas la vorton ĉar oni ne scias ĉu ili pripensis sian skolon kiel "ĥoro" aŭ ĉu tiu grupo estis la "koro" de la pli granda skolo.

[2] La konferenco okazis sed ne vere estis senpaga. Tiuj, kiuj alvenis, oni pagigis dek dolarojn kontraŭ la elspezoj pro la luita ĉambro kaj la luksaj presaĵoj. Kelkaj rifuzis pagi kaj estis forigitaj el la ĉambro per bastonaj batoj. La nomoj de tiuj ne estis registritaj, sed ĉe la proceso oni proponis ke estis tiuj koleraj sĥistoj kiuj skribis la finan leteron kiu kaŭzis la Grandan Ĥismon Sĥismon.


Valid HTML 4.01!

zne

© 2002 Steven D. Brewer & Philip M. Brewer.

Por demandoj pri ĉi aferoj, epoŝtu al bierfaristo@comcast.net.