Logo for Istvan BierfaristoLa Zne Hajkoj de Istvan Bierfaristo

hejmo
historio
hajkoj
legendoj
prelegoj
varoj

Varoj kaj Zneaĵoj

kaftaso

Ĉe ZNEAĴOJ, (pere de Cafe Press) oni ofertas kaftasojn (klaku sur la bildoj) kaj t-ĉemizojn. Estas varoj kun lia bildeto kaj unu el liaj hajkoj. Je ĉiu monato estas propran hajkon, kun pli alloga (ĉu ebla?) bildo, do kontrolu regule por aĉeti la plej aktualan!

La ĉiama hajko estas:

Ho mia frato
  Esperantistoj kune
 Jam fina venko!
januara

La januara hajko estas:

Esperanto aŭ
  pensfadena kudrilo
 Vi elektu mem!
maja

La maja hajko estas:

Punca ĉielo
  Dum matena promenad'
 fruiĝas la sun'
junia

La junia hajko estas:

Senharaj lipoj
  inter diketaj kruroj
 sveniga timec'
septembra

La Septembra hajko estas:

Post hundo bojas
  kaj infanoj eniras
 La lasta grilo
oktobra

La Oktobra hajko estas:

Mi ofte prepterpasis
  ĉi kvin foliojn
 ĝis la aŭtuno
decembra

La decembra hajko estas:

Je la mezvintro
  se l' suno ne revenas
 ne kulpigu min!

Valid HTML 4.01!

zne

© 2002 Steven D. Brewer & Philip M. Brewer.

Por demandoj pri ĉi aferoj, epoŝtu al bierfaristo@comcast.net.