Logo for Istvan BierfaristoLa Zne Hajkoj de Istvan Bierfaristo

hejmo
historio
hajkoj
legendoj
prelegoj
varoj

Internan Voĉon

Floro

La Zne Majstro vizitis urbon kaj tie renkontis monaĥon de alia skolo. Ili sidis kaj trinkis teon en kafejo kaj babilis.

"Por mi," diris la monaĥo. "La plej grava afero estas momenton post momento tutkore atentu kaj aŭskultu la internan voĉon." Dum paroli, li lasis la vizagxon rigardi suben kaj li fermis la okulojn.

Dume, la Zne Majstro etendis la manon kaj pinĉis la postaĵon de la kelnerino kiu staris tuj apud la monaĥo. La kelnerino turnis kaj vangfrapis la monaĥon. Tute surprizite la monaĥo demandis la majstron, "Kio okazis?"

"Mi bedaŭras," respondis la Zne Majstro. "Mi estis aŭskultinta mian internan voĉon."


The Zne Majstro visited a city and there encountered a monk from another school. They sat and drank tea at a cafe and chatted.

"For me", said the monk. "The most important thing is moment by moment to attend and listen to my internal voice with all my heart." While he spoke, he let his face look downwards and closed his eyes.

Meanwhile, the Zne Majstro reached out his hand and pinched the behind of the waitress who was standing next to the monk. The waitress turned and slapped the monk. Utterly suprised, the monk asked the mastro, "What happened?"

"I'm sorry," answered the Zne Majstro. "I was listening to my inner voice."


Valid HTML 4.01!

zne

© 2002 Steven D. Brewer & Philip M. Brewer.

Por demandoj pri ĉi aferoj, epoŝtu al bierfaristo@comcast.net.