Logo for Istvan BierfaristoLa Zne Hajkoj de Istvan Bierfaristo

hejmo
historio
hajkoj
legendoj
prelegoj
varoj

Finigi Suferadon

Pika

Studento iris al la Zne Majstro kaj diris, "Moŝto, mi volas finigi suferadon en la mondo."

La Zne-majstro diris, "Ĉu vi estas feliĉa?"

La studento diris, "Kiel mi povas esti feliĉa, dum la mondo estas plena je suferado?"

La Zne Majstro diris, "Mi montros al vi suferadon!" Kaj la Zne Majstro batis la studenton multfoje per bastono. Kiam la tuta hauxto de la studenta estis grandega kontuzo, la Zne Majstro diris, "Banu vin en varmeta akvo. Kuracu viajn vundojn. Finigu vian suferadon. Revenu nur kiam vi estas feliĉa."

La studento lamis for. Iun tagon, li eknotis, ke li estis feliĉa. Li ne reiris al la Zne Majstro.


A student went to the zne majstro and said, "Master, I want to end suffering in the world."

The Zne Majstro replied, "Are you happy?"

The student said, "How can I be happy, while the world is full of suffering?"

The Zne Majstro said, "I will show you suffering!" And the Zne Majstro beat the student many times with a stick. When the entire skin of the student was one gigantic bruise, the Zne Majstro said, "Bathe yourself in warm water. Cure your wounds. End your suffering. Come back only when you are happy."

The student limped away. One day, he noted that he was happy. He did not return to the Zne Majstro.


Valid HTML 4.01!

zne

© 2002 Steven D. Brewer & Philip M. Brewer.

Por demandoj pri ĉi aferoj, epoŝtu al bierfaristo@comcast.net.