Logo for Istvan BierfaristoLa Zne Hajkoj de Istvan Bierfaristo

hejmo
historio
hajkoj
legendoj
prelegoj
varoj

Homa Spirito

Floro

La studento demandis la zne-majstron, "Ĉu estas parto de la homa spirito kiu restas por ĉiam?"

La zne-majstro turnis sin al la studento kaj respondis, "Dum semajno, feku en bovlon, amasigu ĉiom en sako, kaj portu la tuton kun vi ĉie dum ĉiu tago kaj nokto."

La studento zorge sekvis la instruojn de la zne-majstro. La sako plipleniĝis dum la semajno kaj ĉiuj aliaj homoj kiel eble plej multe evitis la studenton. Post semajno, la studento reiris al la zne-majstro. "Mi sekvis viajn instruojn zorge, zne-majstro, sed mi ankoraŭ ne scias la respondon."

La zne-majstro, tenante la nazon inter la fingroj respondis, "La respondo estas, 'jes, restas por ĉiam la ŝercemon.'"


The student asked the zne majstro, "Is there a part of the human spirit that is eternal?"

The zne majstro turned to the student and answered, "For a week, defecate into a bowl, collect it all into a sack, and carry it all around with you everywhere day and night."

The student carefully followed the instructions of the zne majstro. The sack grew increasingly full and everyone else avoided the student as much as possible. After a week, the student went back to the zne majstro. "I followed your directions carefully, zne majstro, but I still don't know the answer."

The zne majstro, holding his nose between his finders said, "The answer is 'yes, the sense of humor is eternal'."


Valid HTML 4.01!

zne

© 2002 Steven D. Brewer & Philip M. Brewer.

Por demandoj pri ĉi aferoj, epoŝtu al bierfaristo@comcast.net.