Logo for Istvan BierfaristoLa Zne Hajkoj de Istvan Bierfaristo

hejmo
historio
hajkoj
legendoj
prelegoj
varoj

Solvi Problemon

pingloj

Monaĥo diris al la Zne Majstro, "Mi havas problemon. Ĉu vi solvu ĝin por mi?"

La Zne Majstro diris, "Mi solvos ĝin por vi hodiaŭ vespere."

Tiuvespere, la Zne Majstro sidiĝis sur la alta seĝo kaj diris, "Tiu monaĥo kiu havas problemon, paŝu antaŭen!"

La monaĥo paŝis antaŭen sed la planko subite malfermiĝis sub liaj piedoj kaj li falis en truegon. Liaj krioj pli kaj pli mallaŭtiĝis kaj finfine finiĝis. La Zne Majstro vokis al li laŭ la truo "Solvita!"


A monk said to the Zne Majstro, "I Have a problem. Can you solve it for me?"

The Zne Majstro said, "I will solve it for you this evening."

That evening, the Zne Majstro sat upon the high seat and said, "The monk who had the problem, step forward."

The monk stepped forward, but suddenly the floor opened up at his feet and he fell into a deep hole. His cries gradually grew quieter and quieter and finally died away. The Zne Majstro called to him through the hole, "Problem solved!"


Valid HTML 4.01!

zne

© 2002 Steven D. Brewer & Philip M. Brewer.

Por demandoj pri ĉi aferoj, epoŝtu al bierfaristo@comcast.net.