Logo for Istvan BierfaristoLa Zne Hajkoj de Istvan Bierfaristo

hejmo
historio
hajkoj
legendoj
prelegoj
varoj

Plej Bona Lingvo

Vito

Homo venis kaj demandis al la Zne Majstro, "Ĉu Esperanto estas vere la plej bona Internacia Lingvo?"

La Zne Majstro levis la manon, paŝis el la ĉambro kaj revenis post momento kun ekzemplero de Ido per Ido, kaj metis ĝin en la manoj de la homo.


A man came and asked the Zne Majstro, "Is Esperanto really the best International Language?"

The Zne Majstro raised his hand, stepped out of the room and returned after a moment with a copy of Ido per Ido, and put it into the hands of the man.


Valid HTML 4.01!

zne

© 2002 Steven D. Brewer & Philip M. Brewer.

Por demandoj pri ĉi aferoj, epoŝtu al bierfaristo@comcast.net.