Logo for Istvan BierfaristoLa Zne Hajkoj de Istvan Bierfaristo

hejmo
historio
hajkoj
legendoj
prelegoj
varoj

Scii Legi

Waterfall

Bibliotekisto vidis la zne majstron kiu sidis kaj pensis en la biblioteko dum longa tempo. La bibliotekisto demandis, "Kial vi ne legas librojn?"

La zne majstro respondis, "Mi ne scipovas legi."

"Kial vi ne demandas iun, kiu scias?

La zne majstro staris kaj demandis ĝentile "Tiru al mi la fingron."

La bibliotekisto diris nenion.


A librarian saw the zne majstro sitting and thinking in the library for a long time. The librarian asked, "Why aren't you reading books?"

The zne majstro replied, "I don't know how to read."

"Why don't you ask someone who knows?"

The zne majstro stood and asked politely, "Pull my finger."

The librarian said nothing.


Valid HTML 4.01!

zne

© 2002 Steven D. Brewer & Philip M. Brewer.

Por demandoj pri ĉi aferoj, epoŝtu al bierfaristo@comcast.net.