Logo for Istvan BierfaristoLa Zne Hajkoj de Istvan Bierfaristo

hejmo
historio
hajkoj
legendoj
prelegoj
varoj

Kian Bruon

Floro

La edzino de la Zne Majstro telefonas la aŭto-riparejon kaj diras, "La bremsoj de nia aŭto faras bruon kaj necesas ke oni kontrolu ilin."

"Kian bruon faras la bremsoj?" demandis la riparisto.

La edzino respondis jene: "Tian bruon, kian bremsoj faras kiam necesas ke oni kontrolu ilin."


The wife of the zne majstro called the auto repair shop and said, "The brakes on our car are making a noise and need to be checked."

"What kind of noise are the brakes making?" asked the mechanic.

The wife replied thusly: "The kind of noise brakes make when they need to be checked."


Valid HTML 4.01!

zne

© 2002 Steven D. Brewer & Philip M. Brewer.

Por demandoj pri ĉi aferoj, epoŝtu al bierfaristo@comcast.net.